Vil du være med til at lave byfest i Maugstrup?

Nu er der gået mange år siden der sidst er blevet holdt byfest i Maugstrup – mange nye er flyttet til og nogle er fraflyttet – derfor inviteres du/I til

BORGERMØDE
på Maugstrup Kro
den 5. marts 2020 kl. 19.00


Hvor vi vil drøfte om der igen skal afholdes byfest i Maugstrup.
“Dagsorden”:

  1. Indledning/formål med Borgermøde
  2. Bent Juhler vil fremlægge regnskab for “Maugstrup Byfest’s” kassebeholdning
    – hvordan ser beholdningen ud siden sidste afholdelse af byfest
  3. Skal kassebeholdningen bruges til genetablering af byfest eller ??
  4. Hvilken måned skal byfesten afholdes i
  5. Hvor det evt. kan afholdes
  6. Hvem har lyst til at arrangere det
  7. Hvem vil hjælpe til
  8. Evt.


Tja der er mange spørgsmål..så vi håber på god opbakning samt mange gode
ideer/forslag. Skulle du/l være forhindret i at deltage, er du/l velkommen til at skrive skriftlige forslag/kommentarer til følgende mail adresse: lenebuch2@gmail.com eller læg det i postkassen på Ringgade 13.

“Maugstrup Byfest” vil være vært med en vand eller øl til de fremmødte.
Vel mødt

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email