Vil du være med til at bruge 26.000 kroner her i vores lokalområde …. ??

Har du en god ide?

Hvad vi skal bruge 26.000 kr. til i Maugstrup-Simmersted og nærmeste omegn?

Onsdag den 24. august 2016 kl 18.00

inviterer vi til en bid aftensmad i Multihuset i Simmersted

for hele familien og fortæller om

BORGERBUDGETTERING.

Haderslev Byråds nye afbureaukratiserende tiltag i forbindelse med fordeling af årets landdistriktsmidler.

Kom og vær med til at bestemme, hvad pengene skal bruges til.

Har du ikke en god ide, kan det være, du får en.

Venlig hilsen Landsbyforeningen, SIF og Multihusets bestyrelse

S.U. senest søndag den 21. august.

Af hensyn til traktementet er der tilmelding på mail: gitte.jessen.borst eller sms på 23 34 51 80, eller ring på 74 50 64 26, det er også helt OK at smide en seddel i postkassen.

Alle der bor i Maugstrup-Simmersted Landdistrikt er velkomne til at spise med og komme med ideer til projekter.

Alle der bor i Maugstrup-Simmersted Landdistrikt og er over 14 år er velkomne til at være med til at bestemme, hvilke projekter, der skal realiseres.

På dette første møde vil vi fortælle mere om borgerbudgettering, og hvordan det kommer til at foregå.

Du/I skal foreslå ting, der kan gøre vort område til et endnu bedre sted – det kan være noget, der skaber mere sammenhold, eller noget der forskønner området eller giver gode oplevelser. På mødet kan I aftale at gå sammen om projekter, der bliver foreslået.

Herefter skal der arbejdes videre med ideerne i grupper indtil sidste møde onsdag den 21. september.

De arbejdsgrupper, der bliver nedsat, skal i den mellemliggende periode udarbejde/beskrive ideerne, ligesom der skal laves et budget, der holder.

For at flere grupper kan føre ideer ud i livet, må der ikke laves projekter, der overstiger 10.000 kr.

Hvis man får flertal for et forslag, vil gruppen efterfølgende være ansvarlig for at forslaget føres ud i livet. Er det unge mennesker under 18 år, der har fået den gode ide, er det vigtigt, at der er mindst et medlem i gruppen, der er fyldt 18 år, så der er en økonomiansvarlig.

På mødet den 21. september 2016 kan alle, der møder op høre om de ideer, der nu ligger beskrevet med priser og samtidig være med til at stemme om, hvilke projekter, der skal gennemføres. Det foregår ved en afstemning blandt de fremmødte. De forslag der får flest stemmer er valgt til gennemførelse. Tilsammen må forslagene ikke overstige 26.000 kr. Forslagsstillerne må gerne søge flere penge andre steder.

Vi glæder os til at se og høre ideerne.

Vi ses.

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email