TIRSDAGSKLUBBEN.

Tirsdagsklubben:

Så er vi godt i gang i 2017. Godt Nytår til alle. Vi startede ud med et foredrag og Fenol ulykken i Simmersted den 21. JAN 1972 ved Leif Hansen, Rigsarkivet i Aabenraa. For mit eget vedkommende må jeg sige at jeg først nu blev klar over forureningens omfang. Nemlig at den nåede helt ud til dambruget i Fole. Den resulterede også i den omfattende miljølov som blev gældende i Danmark.

Jeg vil dog lige dvæle lidt ved vores sidste sammenkomst i 201. Da kom Simmersted Friskole med de store klasser og gik Luisabrud for os, bagefter sang de små klasser julesalmer, først selv, men senere havde vi fællessang. Det var virkelig hyggeligt og dejligt, en stor tak til elever og lærere. Det var en god måde at slutte året på og optakten til julen.

Den 17/01 havde vi besøg af ”De hylende hunde” fra Øster Lindet med musik og sang. Rigtig fornøjelig, så da kan man jo kun sige ”GODT HYLT HUNDE”

Vinterfesten den 24/01 var jeg ikke med til da jeg havde generalforsamling i min egen klub, men det plejer at være rigtig fornøjeligt. Det var det også denne gang har jeg fået fortalt. Så ØV man ikke kan være 2 steder samtidig.

Som I kan se sker der noget både at blive klog af og fornøjelser.

Den 07/02 Musik og sang Med Svend Erik Larsen

Den 14/02 Hvad er dement, og kan der gøres noget ved det? V/Gitte Kirkegård, Haderslev Kommune

Den 21/02 20 år som borgmester med Tove Larsen, Aabenraa.

Den 28/02 Johan Gjesing, og Thomas Kallenbach.

Den 07/03 “Bedstes hus” v/Trine Alvilda Jensen

Den 14/03 Forårstur. Hvorhen ??????

Den 21/03 Musik og sang med Anny Fyhn

Den 28/03 Afslutning. Lisbeth Skau besøger os.

Den 06/06 Sommerudflugt. Hvorhen ?????????

Kaj Skov

Ringgade 19

Maugstrup

MO 25596321

Mail: 19kaj44@gmail.com

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email