Solceller ved Kastvrå?

Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg 11-2017, Solenergianlæg i Haderslev
Kommune

Haderslev Byråd godkendte den 2. marts 2021 forslag til kommuneplantillæg 11-2017, som hermed
udsendes i offentlig høring i otte uger.

Område
Kommuneplantillægget omfatter arealer i hele kommunen.
I Haderslev Kommune findes der i dag to solenergianlæg ved Vojens og Gram Fjernvarme (4-7 hektar),
placeret i erhvervsområder, samt et mindre anlæg på ca. 1 hektar beliggende i landzone ved Styding.
Indhold
Haderslev Kommune har gennem en længere periode modtaget henvendelser fra flere lodsejere og
projektudviklere, der afsøger muligheder for at kunne etablere større, fritstående solenergianlæg i
kommunens landområder. Med solenergianlæg forstås i denne sammenhæng anlæg, der i størrelse kan
variere fra nogle få hektar til en størrelse på mere end 100 hektar.
Haderslev Kommune ønsker at gennemføre en samlet planlægning for, hvor der kan forventes at kunne
blive etableret solenergianlæg i kommunen.
Formålet med kommuneplantillægget er derfor at udpege og fastlægge rammer for, hvor i kommunen der kan planlægges for solenergianlæg. Dette er gjort gennem en fastlæggelse af væsentlige
udpegningskriterier, samt en landskabs- og naturvurdering af områderne.
Med baggrund heri er der i kommuneplantillæg 11-2017 udpeget i alt ni arealer på i alt ca. 1.155 hektar, der er vurderet egnet til at kunne rumme større, fritstående solenergianlæg,
Arealerne er placeret ved 1) Rovstrup/Krejsel (ca. 160 hektar), 2) Simmersted (ca. 72 hektar), 3) Kastvrå (ca. 100 hektar), 4) Styding (226 hektar), 5) Kastrup Enge (ca. 230 hektar), 6) Bevtoft (ca. 202 hektar) og 7) Lerte (ca 165 hektar). Arealerne har en størrelse, der som udgangspunkt kan muliggøre én til to større projekter for solenergianlæg inden for det enkelte areals afgrænsning.

Man kan læse hele forslaget herunder.

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email