Simfit 24/7 ordinær generalforsamling

Onsdag den 8. februar kl. 19. i Multihuset
Harken 1, 6500 Vojens

Dagorden i følge vedtægter:

1:Valg af dirigent

2:Valg af referent

3: Valg af stemmetællere

4:Beretning ved formanden

5:Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren

6:Fremlæggelse af budget

7:Fastlæggelse af kontingent

8:Valg af bestyrelse

9:Indkomne forslag

10: Evt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage inden.
Kan mailes til: dorthes50@hotmail.com

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email