Maugstrup Tidende

Maugstrup, Kastvrå, Simmersted og Hjerndrup

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde d. 7. maj 2019 klokken 19.30 i Multihuset

Den selvejende institution Multihuset for Simmersted, Maugstrup og omegn

indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde d. 7. maj 2019 klokken 19.30 i Multihuset

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af:

  1. Formand, i lige år. (Ikke aktuelt i år)
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. (På valg er Jette Rosendahl, Nis Skau og Arne Studsgaard, der alle er villige til at modtage genvalg).
  3. 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. (Ikke aktuelt i år)
  4. 1 bestyrelsessuppleant hvert år. (På valg er Ketty Hoe)
  5. 2 revisorer, hvert år (På valg er Johan Schmidt og Christian Greve)
  6. 1 revisorsuppleant hvert år. (På valg er Jytte Schmidt)

6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden, Solveig Kappel (solveigkappel@bbsyd.dk) i hænde senest d. 1. maj.

Multihusets Støtteforening vil være vært ved et traktement.

Multihusets Støtteforening afholder samme dag og sted klokken 19.00 sin årlige generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Multihuset

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly