Repræsentantskabsmøde d. 6. maj 2015 klokken 19.30 i Multihuset

Repræsentantskabsmøde d. 6. maj 2015 klokken 19.30 i Multihuset

Den selvejende institution Multihuset for Simmersted, Maugstrup og omegn

indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde d. 6. maj 2015 klokken 19.30 i Multihuset

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af:

a. Formand, i lige år. (Ikke aktuelt i år)

b. 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. (På valg er Jette Rosendahl, Nis Skau og Arne Studsgaard, der alle er villige til at modtage genvalg).

c. 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. (Ikke aktuelt i år)

d. 1 bestyrelsessuppleant hvert år. (På valg er Finn Thomasen)

e. 2 revisorer, hvert år (På valg er Johan Schmidt og Christian Greve)

f. 1 revisorsuppleant hvert år. (På valg er Jytte Schmidt)

6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden, Solveig Kappel (solveigkappel) i hænde senest d. 30.april.

Multihusets Støtteforening vil være vært ved et traktement.

Multihusets Støtteforening afholder samme dag og sted klokken 19.00 sin årlige generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Multihuset

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email