Ordinær generalforsamling

Tirsdagsklubben afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 7. november 2023 kl. 14 i Simmersted Multihus.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. På valg er: Marianne Michaelsen

Hans Nielsen

Ida Krab ( modtager ikke genvalg)

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Alle + 60 er velkomne og efter generalforsamlingen afholdes hyggeeftermiddag, hvor Tirsdagsklubben har dækket op til kaffe og kage.

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email