Nyt fra kommunens Land- og Byudviklingsudvalg

Velkommen til Frivilligaften

Haderslev Kommune holder et arrangement “Frivilligaften” i Simmersted Multihus
1. februar 2024 Kl. 17:00 – 20.30
Og det er helt gratis at være med og der er mad til aftenen. 
Vi glæder os til at se lige netop dig! 
Ved spørgsmål kontakt: Katrine Ravnborg Dethlefsen, konsulent deth@haderslev.dk 

Kom og bliv klogere på frivillighed og måske dele dine egne erfaringer med arbejdet som frivillig. 
I kan blandt andet møde komiker og foredragsholder Sebastian Dorset, der giver sit syn på, hvorfor frivilligheden er så vigtig. Arrangementet er blandt andet en udløber af Haderslev Kommunes spørgeunderundersøgelse af frivillighed, nærdemokrati og sammenhængskraft, som flere foreninger i hele kommunen har svaret på.
Resultaterne fra undersøgelsen bliver også en del af aftenen. 

Se hele programmet her: Invitation til Frivilligaften 1.feb 2024.pdf

Kære borgere i landdistrikterne 

Land- og Byudviklingsudvalget vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
På den politiske front har udvalget rundet 2023 af med en bred vifte af initiativer, som skal understøtte livet i landdistrikterne: 
Tilskud til forsamlingshusene i 2024. Forsamlingshusene udgør en vigtig del af nærmiljøet i de mindre lokalsamfund.
Tilskud til forskønnelse i form af blomsterfrø. Vi har i de foregående år set, at en pose blomsterfrø kan sætte godt gang i kreative tanker og projekter. 
Tilskud til kunstneriske forløb i lokalsamfund, som man kan ansøge om at deltage i. Det vil I høre mere om i starten af det nye år.
Afdækning af behov og muligheder for udbud af byggegrunde i dialog med landdistrikterne, bl.a. for at grundene fremtræder mest mulig salgbar.
Afmærkning af natur-/vandrestier og involvering af landdistrikterne, som udvalget træffer beslutning om på førstkommende møde i det nye år. Udvalget vil gerne takke alle frivillige og foreninger, der til dagligt yder en stor indsats for deres lokalområder.
Vi starter det nye år med et arrangement 1. februar for netop kommunens mange frivillige. Her vil I også kunne høre mere om det branding-forløb, som I kan blive en del af i 2024. I kan læse mere om arrangementet og brandingindsatsen inde i nyhedsbrevet. 
Venlig hilsen
Land- og Byudviklingsudvalget   

Branding i landdistrikterne

Kan det inspirere jer ?

Som del af indsatsen for at bosætning i kommunen, igangsætter Haderslev Kommune et såkaldt branding-forløb, som man som landdistrikt kan søge om at deltage i. Forløbet vil strække sig over seks måneder, hvor man vil tilegne sig metoder og redskaber til at brande og synliggøre sit lokalsamfund over for omverdenen. I har mulighed for at høre mere om forløbet på arrangementet “Frivilligaften” 1. februar.

Information og mulighed for tilmelding vil ligeledes komme i nyhedsbrevet efter arrangementet om frivillighed.

Dialogmøder i 2024

Land- og Byudviklingsudvalgets dialogmøder med besøgsklyngerne i 2024 er planlagt til juni-november – to klynger på hvert udvalgmøde.
Haderslev Kommune tager kontakt til besøgsklyngerne for nærmere planlægning og indhold på dialogmøderne. Møderækken ser sådan ud:
6. juni – Klynge 9. Kastrup og Vester Lindet Klynge 10. Fole, Enderupskov, Tiset og Arnum
22. august -Klynge 1. Oksenvad og Sommersted Klynge 2. Maugstrup, Simmersted og Hjerndrup
19. september – Klynge 3. Fjelstrup og Nordenfjord, Klynge 4. Hammelev, Moltrup og Bjerning
24. oktober – Klynge 5. Vedsted/ Skovby, Over Jerstal og Bevtoft/ Strandelhjørn, Klynge 6. Gabøl/Nustrup, Skrydstrup og Jegerup
13. november – Klynge 7. Aarøsund, Aarø, Øsby og Halk/Hejsager, Klynge 8. Marstrup, Hoptrup, Vilstrup og Sønderballe

Den Danske Naturfond udlodder 15 millioner

Udlodder i 2024 15 millioner kroner til lokale naturprojekter i hele landet, som kan søges af private lodsejere, foreninger og organisationer. Kommuner kan ikke stå som ansøger men kan deltage i projekter.   Så kender I til projekter derude så del og prik endelig!Naturfonden støtter lokalt forankrede projekter, som kan gavne natur og biodiversitet. Det kan være eksisterende natur eller etablering af nye naturarealer og flere levesteder for dyr og planter, for eksempel være genskabelse af et mindre naturområde, pleje eller genopretning af et naturareal, en indsats for særlige arter i et lokalområde etc.
Fælles for projekter er at de skal være rettet mod konkrete indsatser og arealer med en målbar og varig effekt på naturen.
Ansøgningsfristen er den 1. februar 2024.
Se mere Her

Offentlige tilgængelige ladepladser

Haderslev kommune har fået de offentlige tilgængelige ladepladser på hjemmesiden.

Se kort Her

Her kan man se kort over ladestandere på kommunens arealer og hvilke operatører, der har de forskellige ladepladser (kort nr. 1). Det er ikke alle ladestandere, som er i drift, men det kan også ses på kort nr. 2. Det er også mulighed for at komme med forslag til nye ladepladser, som vi kan tage med i det videre arbejde, når vi skal i gang med planlægningen af det næste udbud til sommer/efterår 2024. Det gør man på kommunens hjemmeside.

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email