Nyt fra Fællesforeningsmødet den 13. september

Fællesforeningsmødet er et forum for alle foreningerne, hvor man drøfter fælles aktiviteter og samarbejde. Herunder er referatet fra mødet.

Chr. Greve bød velkommen.

Som dirigent for aftenens møde valgtes Bent Juhler.

Dagsordenen for aftenens møde blev gennemgået.

Som gæst til at holde et indlæg var invitereret foreningskonsulent Janne Bonde fra DGI.

Vi fik et meget inspirerende indlæg fra Janne Bonde som lige rørte ved nogle af de mange spørgsmål vi har.

Efter indlægget var der spørgsmål til Janne Bonde.

Herefter gennemgik Chr. Greve aftenens forslag til en ny model for fællesforeningsmøderne.

Efter kaffen forsatte den gode debat.

Man blev enig om at have 2 årlige møder. Et efterårs møde i september med et tema og et forårsmøde i forbindelse med generalforsamlingen i multihuset også gerne med et tema. Til at finde et tema blev valgt 3 personer, Dorthe Rasmussen, Hanne Riedel og Chr. Greve. Det blev besluttet, at der hvert år vælges et nyt medlem til dette udvalg. Det nye medlem kommer fra den forening, der står for indkaldelse til møderne. Den indkaldende forening sørger også for kaffe og kage.

Et referat fra møderne, lægges på Maugstrup Tidene, hvor der også forefindes en liste over alle foreningerne og kontaktperson(er).

Efter et godt møde takkede Bent Juhler for god ro og orden og gav ordet til Chr. Greve for en afsluttende bemærkning.

Referat af Bent Juhler og Chr. Greve

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email