Nye ansigter i Simmersted fribørnehave og friskole

Nye medarbejdere på Simmersted Friskole og Fribørnehave.
I den forbindelse har de sendt et indlæg til Maugstrup Tidende for at fortælle lidt om VORES skole. En skole som mange forældre og lærere har bidraget til igennem tiden, med børn, arbejdskraft og engagement.

Nu små 10 år efter har skolen med stor succes forankret sig på stedet med en skole og børnehave, der gør og har plads til mangfoldigheden.

Dette har kunne mærkes på den elevfremgang, der har været i skoledelen, som i dag tæller 127 elever, og stor interesse for Fribørnehaven, der således har børn på venteliste.

Pr. 1. januar har skolens bestyrelse ansat Janne Brynk Andersen som børnehaveleder og Frank Arentoft som Viceskoleleder. Sammen med skoleleder Anne Mette Skjoldemose og SFO leder Sara Andreasen udgør de ledelsesteamet på Simmersted Friskole og Fribørnehave.

Janne har en fortid som leder ved Troldemarken i Sommersted, og derudover ekstra uddannelser i og omkring ADHD, Autisme, familievejelede mm. Alt i alt er Janne en kompetent leder med den erfaring og indsigt, der kræves for at lede en børnehave.

Frank Arentoft kommer fra en stillings som afdelingsleder i Fredericia kommune på en skole med små 500 elever, derudover har han forskellige moduler i ledelse, samt en flerårig erfaring som skolelærer i folkeskolen og på specialområdet.

Kendetegne for det nye ledelsesteam er de fremtidige visioner, de har for stedet.

I samarbejde med personalet og skolebestyrelsen arbejdes der for at Simmersted Friskole & Fribørnehave bliver endnu mere attraktivt for de elever der er på skolen, og for nye der kommer til.

Med det nye ledelsesteam bliver der råderum og tid til at tænke og udvikle nye pædagogiske tiltag, samt gøre dem til virkelighed.

Simmersted Friskole står lige nu i det næste vigtige udviklingstrin, som har stor betydning for fremtidens elever og personale. Der tænkes i forskellige retninger, skal der udvides med 9.kl.? Skal der renovere eller bygges nyt osv.?

Alt dette samt en fastholdelse og videreudvikling af det faglig niveauer, er noget stedets personale, skolens bestyrelsen og det nye ledelsesteam vil arbejde hårdt og målrettet med i den kommende tid.

Simmersted Friskole er og skal være et sted, hvor fagligheden er i højsæde, og med fokus på nærvær, dialog og trykhed, som er nogle af skolens pædagogiske kendetegn.

Jeg er glad for at man her på Simmersted Friskole & Fribørnehave kan og vil give tid til fordybelse, kreativitet og bevægelse, og man har det enkelte barn i centrum, det betyder noget, når et barn føler sig set og hørt, og det smitter af på fagligheden og det at indgå i et positivt fællesskab” siger Frank Arentoft.

Ledelsen er enig om at fremtiden på Simmersted Friskole både ser spændende og udfordrende ud, de håber endnu flere forældre vælger Simmersted Friskole og Børnehave  

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori , ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email