Multihuset indkalder til repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde d. 7. september 2021 klokken 19.30 i Multihuset

Den selvejende institution Multihuset for Simmersted, Maugstrup og omegn,

indkalder til ordinært repræsentantskabsmøde:

D. 7. september 2021 klokken 19.30 i Multihuset

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af:

a) Formand, i lige år. (Ikke aktuelt i år)

B) 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år. (På valg er Jette Rosendahl, Nis Skau og Arne Studsgård, der alle er villige til at modtage genvalg).

C) 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. (Ikke aktuelt i år)

D) 1 bestyrelsessuppleant hvert år. (På valg er Ketty Hoe)

E) 2 revisorer, hvert år (På valg er Johan Schmidt og Christian Greve)

F) 1 revisorsuppleant hvert år. (På valg er Jytte Schmidt)

6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden, Solveig Kappel (solveig@is-skovgaard.dk) i hænde senest d. 1. september..

Multihusets Støtteforening vil være vært ved et traktement.

Multihusets Støtteforening afholder samme dag og sted klokken 19.00 sin årlige generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Multihuset

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email