Mød op og slå tre fluer med eet smæk

Tirsdag 9. maj holdes hele tre vigtige møder og DU er inviteret som beboer i området. Du kan få indflydelse ved at deltage og der er kage til kaffen…..

Kl. 18.45 Generalforsamling i støtteforening for Multihuset
Kl. 19.00 Repræsentantskabsmøde
Kl. 19.30 Fællesforeningsmøde

Dagsorden for fællesforeningsmødet den 9. maj 2023 i Multihuset klokken 19:30.

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent.
 3. Indlæg af foreningskonsulent Bitten Jensen. Hvordan byder vi nye beboere velkommen.
 4. Spørgsmål til Bitten Jensen.
 5. Gennemgang af oplæg til forretningsorden for fællesforeningsmøderne
 6. Beslutning omkring forretningsordenen.
 7. Foreningerne rundt.
 8. Evt.

Udkast til forretningsorden

Forretningsorden for

Fællesmøder for foreningerne i Maugstrup, Simmersted og Kastvrå

Fællesmøderne har følgende formål og opgaver:

 1. Afholdelse af fællesmøder for alle foreningerne i Maugstrup, Simmersted og Kastvrå to gange om året i maj og november måned. Skole- og børnehavelederen inviteres tillige i møderne.
 2. Mødet i maj afholdes i forbindelse med generalforsamlingen i multihuset. Mødet i november, afholdes efter aftale.
 3. Til hvert møde vælges en dirigent, der skal styre mødet myndigt.
 4. Gensidig orientering og koordinering af de enkelte foreningers aktiviteter. Indlæggene skal være korte og kun omhandle kommende aktiviteter.
 5. Foreningerne sørger selv for at få lagt aktiviteterne ind i Sognekalenderen og booke lokaler i Multihuset
 6. Aftale om brug af multihusets lokaler aftales med multihuset.
 7. Praktiske opgaver i forbindelse med anvendelse af multihuset aftales med multihuset.
 8. (Forum for diskussion og information vedr. udvikling af vores landdistriktsområde og, sammen med sogneforeningens bestyrelse, være sparringspartnere og bagland for vort lokalområdes 2 repræsentanter i Haderslev Kommunes landdistriktsråd.)???
 9. Til at koordinere og indkalde til møderne nedsættes et udvalg på 3 medlemmer.
 10. Udvalget sørger for at der ved hvert møde laves et kort referat.
 11. Ved hvert møde afgår det længst siddende medlem og der vælges et nyt medlem. Rækkefølgen blandt de nuværende 3 medlemmer afgøres ved lodtrækning.
 12. Ingen foreninger kan sige sig fri for at deltage en periode i udvalget arbejde.

Følgende foreninger deltager i dag i fællesmøderne og inviteres ved formanden:

SIF                                                                                 

Simmersted Kreative forening                

Simmersted Jagtforening                        

Tirsdagsklubben                                      

Menighedsrådet                                                            

DSI Multihuset

Landsbyforeningen

Fællesvandværket Maugstrup

Kastvrå vandværk og borgerforening

SimFit

Støtteforeningen for Multihuset

Støtteforeningen for SimFri

Dartklubben

Den fri Aftenhøjskole

Lokalhistorisk forening

Uden for rækkefølge: SimFri, Fri Børnehaven, Repræsentant Hjerndrup, Brugerråd Multihuset,  Maugstrup Jagtforening, Maugstrup Legeplads, Rengøring og udlejning af Multihuset, Maugstrup Tidende, Påskebazar, Hjemmesiden/Webmaster.

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email