Maugstrup Solcellepark

Invitation til informationsmøde den 29. februarkl. 19.00 i Multihuset i Simmersted

Vi er 13 lodsejere, som gennem længere tid har arbejdet med at undersøge mulighederne for etablering af et solcelleprojekt i Maugstrup/Ringtved. I december måned 2023 indsendte vi en såkaldt Interessetilkendegivelse til Kommunen. Det vil vi gerne fortælle mere om på informationsmødet.

For os er det meget vigtigt at være i dialog med borgerne i vores lokalområde, så man har fuldt kendskab til projektidéen om Maugstrup Solcellepark, samt hvilke konsekvenser og ikke mindst de muligheder – realisering vil kunne medføre.

Ved at inddrage og involvere borgere og foreninger i processen allerede på nuværende tidspunkt vil der kunne opnås størst mulig tilpasning ud fra de ønsker, som måtte fremkomme.

I forbindelse med etablering af et solcelleprojekt skal Opstiller indbetale penge til ”Den grønne pulje”. Puljen administreres af Kommunen, og lokalområdet kan derigennem ansøge om midler til sine ønskede projekter. Det er derfor vigtigt for os, at vores lokalområde kommer med idéer til, hvordan disse penge kan komme netop vores område til gavn.

Afhængig af anlæggets størrelse vil det kunne tilføre ”Den grønne pulje” 15 – 25 mio. kr. Og Haderslev Kommune har udtalt, at den slags midler skal komme de områder til gode, hvor solcelleanlæggene opstilles.

Vi håber at få en god dialog med alle borgere og foreninger om mulighederne.

Dagsorden

19.00             Velkomst og baggrund for projektet v/ Erik Ravn Schmidt

19.15             Gennemgang af projektet

19.45             Dialog og spørgsmål

20.15             Kaffe

20.30             Dialog og opsamling

21.00             Afslutning    

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at høre mere om projektet.

På vegne af lodsejerne

Jytte og Erik Schmidt

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email