Maugstrup Solcellepark pressemeddelse

Fra Jytte og Erik Schmidt har jeg fået nedenstående pressemeddelse og jeg kan tilslutte mig at det var et konstruktivt møde med fokus på hvordan et solcelleprojekt kan komme hele området til gavn. Der bliver nedsat et udvalg hvor foreninger og enkeltpersoner kan deltage i arbejdet med at lave en plan/ønskeliste for området i forhold til blandet andet de grønne midler der tilfalder lokalområdet. Mere info kommer senere.

Flot fremmøde til Informationsmøde vedr. Maugstrup Solcellepark
Onsdag, den 29. februar afholdt lodsejerne informationsmøde omkring Maugstrup Solcellepark. Her var 60 mødt op for at høre mere om projektet. På vegne af de 13 lodsejere fortalte Erik Ravn Schmidt om baggrunden og det overordnede procesforløb for det 266 ha. store solcelleprojekt, som ligger tæt på transformatorstationen i Maugstrup.
Når der etableres en solcellepark, skal den, der etablerer, indbetale til den ”Grønne Pulje”, som kommunen administrerer. Haderslev Kommune har tidligere udtalt, at disse penge hovedsagelig skal tilgå de berørte områder, dvs. lokalområdet. Penge kan søges af lokalområdet til forskellige projekter.
Det er vigtigt for lodsejerne, at solcelleprojektet bliver gennemført sammen med lokalområdet, og at der sikres stor opbakning.
Herefter gennemgik Ian Walentin fra European Energy de mere konkrete forhold omkring projektet og om processen set fra udviklerens side.
I løbet af aftenen var der god og meget positiv dialog om projektet samt dets muligheder og udfordringer. Der blev foreslået ønsker til projekter i lokalområdet.
Aftenen blev rundet af med en aftale om, at næste skridt er, at foreningerne, institutionerne og interesserede i området indkaldes til et møde, hvor der arbejdes med idéer til lokale projekter, som kommer alle til gavn, og som skal tænkes ind i det samlede projekt.
Vedlagt Interessetilkendegivelse indsendt til Haderslev Kommune samt foto fra informationsmødet den 29. februar 2024.

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email