Maugstrup sogns menighedsråd

På valgforsamlingen i går blev følgende valgt til at udgøre sognets menighedsråd i de næste 4 år:

Lis Vibeke Duus

Ulla Toft

Hanne Kathrine Juhl Nissen

Gitte Jessen Borst

Solveig Kappel

Som stedfortrædeer blev valgt:

Morten Ramsgaard

Hanne Riedel

Kirsten Borst Johanning

Funktionsperioden starter 1.december 2020

Vi takker alle der deltog i valgforsamlingen for en god aften.

Valgudvalget skal oplyse, at der kan udløses afstemningsvalg ved indlevering af alternativ liste. Det skal ske senest d. 13.oktober på en blanket udarbejdet af Kirkeministeriet og efter særlige retningslinier. Listen skal indleveres til :

Svend Erik Lauesgaard Hansen, Simmerstedbyvej 24 eller Hanne Nissen, Simmerstedbyvej 11

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email