Maugstrup- og Hjerndrup Vandværker er klar til fusion

Torsdag aften den 2. august afholdt Maugstrup Vandværk ekstraordinært generalforsamling på Maugstrup Kro.

Her besluttede generalforsamlingen enstemmigt at sige ja til en sammenlægning med Hjerndrup Vandværk. Tilsvarende var der i juni måned generalforsamling i Hjerndrup Vandværk, hvor et stort flertal også sagde ja.

Det er ca. et år siden, at Hjerndrup kontaktede Maugstrup Vandværk og efter et stykke tid, blev der nedsat en arbejdsgruppe, som siden da har arbejdet på at få de praktiske forhold afdækket.

Årsagen til sammenlægningen er, at Hjerndrup ellers skulle bygge nyt vandværk eller købe vandet fra et andet vandværk. Samtidig kan det konstateres at forbruget er faldende i begge vandværkers forsyningsområder på grund af nedlæggelse af husdyrproduktioner i området. Maugstrup Vandværk har produktionskapaciteten til også at forsyne Hjerndrup og ved at sammenlægge de to vandværker, spares der også drifts- og administrationsomkostninger.

Den videre proces er nu, at få kommunens godkendelse, og herefter er planen at sætte projektet i gang, så sammenlægningen kan være en realitet fra 2018.

Bestyrelsen for Maugstrup Vandværk

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email