Lurer anarki i Multihusets skuffer og skabe?

Forhåbentligt ikke, men Annemie er gået på pension og hun har de sidste 5-6 år været garant for at der herskede orden i Multihuset.

På Multihusets repræsentantskabsmøde 15. maj 2018 blev hun behørigt hyldet og takket af formand Solveig Kappel.

Annemie har lagt et stort arbejde i at holde orden og kender hver en krog af Multihuset. Alle der har haft deres gang i Multihuset har haft glæde af Annemies omhyggelighed og skarpe blik for detaljer.

Hun slipper dog ikke helt Multihuset, da hun stadig vil stå for at udlevere udlejningsnøgle.

De øvrige opgaver bliver fordelt på anden vis og måske kommer der andre procedurer for nogle ting. Har du lyst at være hjælper i Multihuset så kontakt Solveig 20347265.

Formanden aflagde beretning om om et højt aktivitetsniveau for Multihuset, et hus der bliver brugt af mange forskellige person grupper. Slides fra beretning kan du finde her: Repmøde 150518

Regnskabet viste en sund økonomi for Multihuset, hvor der er tænkt langsigtet.

Helhedsplan for området omkring Multihuset blev fremlagt og godkendt af de fremmødte. Planen bliver ikke udført her og nu men er en plan for hvor ting skal placeres på sigt. Det er f.eks. p pladser, legeplads, depotrum, 8 mandsbane mm.

 

På repræsentantsskabsmøde blev der også drøftet støjgener om natten fra Multihuset i forbindelse med udlejning. Bestyrelsen vil gerne informeres når naboer føler sig generet af støj, så de passende forholdsregler kan træffes i forhold til niveau og omfang. Da det kun er Flemming der bor i Simmersted og han sover meget tungt, så opdager bestyrelsen ikke problemer hvis ikke de informeres.

Sidst, men ikke mindst fik vi Ingeborgs rabarbertærte med flødeskum, en kage der altid vækker begejstring.

 

 

 

 

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email