Landsbyforeningens generalforsamling 7. marts kl. 19.30

Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn afholder ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts kl. 19.30 i Multihuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af protokolfører
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hanne Riedel og Jan Borst, de modtager begge genvalg. Der vælges yderligere 2 bestyrelsessuppleanter, en revisor og 2 revisorsuppleanter.
  8. Eventuelt På foreningens vegne: formand Gitte Borst
Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email