Landsbyforeningen indkalder til generalforsamling onsdag 6. marts kl. 19.00 i Multihuset.

Kom og deltag i den årlige generalforsamling i Landsbyforeningen for Maugstrup, Simmersted og omegn.

Dagsorden som følger:

  1. Valg af dirigent, 2. Valg af protokolfører, 3. Formandens beretning, Fremlæggelse af revideret regnskab, 5. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest onsdag den 28. februar), 6. Fastsættelse af kontingent, 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 revisor og suppleanter. Birgit Kristensen kan genvælges, Inger Iversen og Gitte Borst genopstiller ikke., 8. Eventuelt

Det er meget vigtigt, at vi alle er hjælper med at finde to nye kandidater til bestyrelsen. Foreningen kan ikke fortsætte arbejdet for lokalområdet uden en fuldtallig bestyrelse. Vi mødes som regel 9-10 gange årligt af ca. 1-1 1/2 times varighed, som regel søndag kl. 16, men det bestemmer den nye bestyrelse naturligvis. Jeg vil meget gerne hjælpe til fra sidelinjen i det omfang, mine kræfter kommer til at række.

På foreningen vegne: formand Gitte Borst

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email