Landsbyforeningen holder generalforsamling

14. marts 2017 holder landsbyforeningen for Maugstrup Sogn generalforsamling. Mød op og hør hvad der rør sig i området, der er masser af opgaver forude og der er brug for nye kræfter.

Indkaldelse til Landsbyforeningens generalforsamling

Tirsdag den 14. marts kl. 19.00 i Multihuset i Simmersted

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af protokolfører

3.      Valg af stemmetæller

4.      Formandens beretning,

5.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

6.      Indkomne forslag.

Skriftlige forslag skal være formand Gitte Borst i hænde senest mandag den 6. marts 2017

7.      Fastsættelse af kontingent for 2017.

8.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
på valg: Ole Harbo (genopstiller ikke)

Hanne Riedel (modtager genvalg)

Jan Borst (indtrådt i bestyrelsen i Katharina Woods sted)(modtager genvalg)

Marianne Hansen ønsker desuden at forlade bestyrelsen i utide.

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor, på valg er Christian Greve
Valg af revisorsuppleant

9.      Eventuelt, herunder drøftelse af fremtidige arbejdsopgaver

Med venlig hilsen
Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn
v. fmd. Gitte Borst

 

 

 

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email