Invitation til Idémøde Maugstrup Solcellepark

Invitation til Idémøde den 10. april kl. 19.00 – 21.00 i Multihuset

Grøn Pulje – Maugstrup Solcellepark

Som aftalt på informationsmødet den 29. februar vil vi gerne invitere alle foreningerne og andre, som har lyst til at være med til at give idéer til ting, som vi i området kan søge penge til i den grønne pulje. Ting/udviklingsmæssige tiltag, som vi ellers nok aldrig ville få.

Hvad er den grønne pulje – kort fortalt

Grøn Pulje er en pulje med midler, som udvikleren skal indbetale til i forbindelse med opsætning af solcellerne. Pengene administreres af kommunen og kan søges og anvendes til grønne, almennyttige projekter og indsatser, der primært skal være til gavn for naboer og lokalsamfund ved nye vedvarende energianlæg. Det kan f.eks. være projekter, der understøtter turismeudvikling, grøn omstilling, natur og bosætningsinitiativer. Haderslev Kommune har flere gange udtalt, at det primært skal komme det område til gavn, hvor solceller og vindmøller opsættes.

Program for aftenen

19.00 Velkomst og indledning v/ Erik Ravn Schmidt

Workshop, hvor vi genererer idéer og efterfølgende drøfter prioriteringer

Kaffe

Det videre arbejde med udviklingen af idéer

Hvad er næste skridt i projektet?

21.00 Afslutning

Gerne tilmelding af hensyn til kaffe og kage til Erik@mvrconsult.dk eller sms til Jytte på mobil 23448213. Har man ikke fået sig meldt til, så kommer man bare alligevel, hovedsagen er at man kommer. Vi åber rigtig mange har lyst til at være med.

På vegne af lodsejerne

Erik Ravn Schmidt

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email