Invitation til idé-møde om indretning af Multihusets 1. sal

Invitation til idé-møde om indretning af Multihusets 1. sal tirsdag 20. feb. kl. 19.00

SimFit vil gerne skabe endnu bedre træningsfaciliteter for sine medlemmer, og de ønsker sig derfor mere plads. En udvidelse af SimFit vil kræve ændring af indretningen af Multihusets 1. sal.

Multihusets bestyrelse inviterer derfor alle interessenter og brugere til et idé-møde tirsdag 20. feb. kl. 19.00 i loungen.

På mødet vil alle have mulighed for at fremsætte ideer til ændring af indretningen af 1. sal og drøfte behov og muligheder for forandringer, hvor vi skal prøve at lande en god løsning for alle.

Vi håber at få klarlagt de forskellige foreningers benyttelse og pladsbehov, at få indspil og ønsker til nye tiltag samt ideer til, hvilke mulige løsninger, der kan være. Alle muligheder er sådan set i spil, dog afhængig af, at det bliver en god løsning for alle og at der kan findes finansiering.

Med afsæt i de ideer, behov og input, der drøftes på mødet vil bestyrelsen arbejde videre med et forslag til ændring/ny indretning af Multihusets 1. sal samt en mulig tids- og finansieringsplan. Men inden der træffes endelig beslutning eller igangsættes ændringer, vil der igen blive indkaldt til et møde, så alle kender forslaget og kan se, hvordan en evt. ny indretning vil påvirke deres aktiviteter, og ligeledes få mulighed for at komme med kommentarer.

Vi ser frem til en spændende aften med gode ideer og input.
Venlig hilsen Multihusets bestyrelse

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email