Info om solcelleanlæg

Nis Kjær, Simmersted har sendt mig følgende information om muligheden for at der måske kommer solcelleanlæg. Han vil meget gerne besvare spørgsmål om det, så kontakt ham gerne hvis du vil vide mere.

Haderslev Kommune har vurderet flere muligheder for placering af solenergianlæg og har sendt sit forslag om placering af solenergianlæg i høring frem til medio maj. Der er foreslået 7 områder i kommunen til placering af solenergianlæg. De foreslåede områder er rammeområder indenfor hvilke, der efterfølgende kan ansøges om tilladelse til placering af solenergianlæg. Solenergianlæg er her det samme som solcelleanlæg til el-produktion.

Hvad skal der ske før et solcelleanlæg kan etableres?

 1. Kommuneplanen om solenergi skal efter høringsfasen vedtages af byrådet.
 2. Kommunen skal prioritere tid til sagsbehandling af lokalplaner for solenergianlæg.
 3. Miljøvurderingsrapporten for det konkrete projekt skal godkendes af kommunen.
 4. Lokalplanen for det konkrete anlæg skal udarbejdes, sendes i høring og vedtages af byrådet.
 5. Nettilslutningsaftale skal etableres og godkendes af Netselskabet N1.
 6. Der går et par år før kæden af kommuneplan, lokalplan, miljøplan og nettilslutning er færdig-behandlet. Hvis alle planer godkendes skal projektets økonomi genberegnes i forhold til:
  • Omkostninger til jordkabel og udvidelse af transformere for at levere el til el-nettet.
  • Aktuelle el-terminspriser, priser på solpaneler og transformer samt øvrige anlægs- og etableringsomkostninger.
  • Leveringstid på transformerstation til solcelleanlægget (pt. 1-2 års leveringstid)
  • Evt. erstatning til naboer jf. VE-loven fra 2020
 7. Projektet kan først etableres når alle planer er godkendt og projektets økonomi på det tidspunkt stadig er rentabel.

Der er mange brikker, som skal falde på plads før et solcelleprojekt kan etableres. Ud over de formelle forhold skal naboer orienteres og informeres. Med de nuværende corona restriktioner bliver det mest til 1:1 informationsmøder. Når forsamlingsforbuddet lempes kan der afholdes orienteringsmøder for større grupper.

Solcelleområder bliver mindre end rammeområderne

De 7 områder Haderslev Kommune har udlagt som rammeområder varierer mellem 72 ha og 230 ha i størrelse. Reelt bliver solcelleområderne betydeligt mindre, når man tager alle afstandskrav, beboerønsker og lodsejerønsker i betragtning.

Kommuneplanen har fx ikke forholdt sig til afstandskrav, som følger af VE-loven fra 2020 eller afstandskrav til el-ledninger etc. Det vil også være mest naturligt, at disse afstandsforhold først kommer med i lokalplanen.

Hvordan kommer et solcelleområde til at se ud?

Lokalplanen skal beskrive projektet i detaljer med visualisering, kort og tegninger. Der kommer krav om bevoksning og beplantning i et bælte rundt om solcellearealerne.

I tilknytning til solcelleområdet kan der fx etableres vandrestier og faciliteter til brug for undervisning. Solcelleområdet bliver et fristed for fugle, insekter, dyr og planter med henblik på at fremme biodiversitet.

Hvor kommer pengene fra?

Ejerskabet afhænger en del af hvem der udvikler projektet. Hvis projektet drives af et stort energiudviklingsselskab, så vil projektet ofte blive solgt til én ejer. Det kan fx være en stor virksomhed, der ønsker grøn el eller en pensionskasse, som ønsker at investere i grøn omstilling.

Hvis lokale lodsejere udvikler solcelleprojektet, så åbner det mulighed for en ejermodel, hvor lods-ejerne sammen med lokale borgere og virksomheder investerer i projektet. Andele som lodsejerne eller naboer ikke køber, kan fx sælges til danske energihandelsvirksomheder.

Hvis der er interesse for yderligere information, er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Nis Kjær
Simmersted Byvej 2
nk@nkjer.dk
Tel.: 2360 5690

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email