Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i Multihuset.

2018-04-29

Den selvejende institution Multihuset for Simmersted, Maugstrup og omegn.

Til: Repræsentantskabet. (Dvs. ALLE fra lokalområdet, som har interesse for Multihuset).

Emne: Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde d. 15. maj 2018 klokken 19.30 i Multihuset

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

Multihusets bestyrelse fremsætter forslag om, at der arbejdes mod realisering af den udarbejdede helhedsplan for arealerne omkring Multihuset over en årrække i samarbejde med Multihusets interessenter.

5. Valg af:

a. Formand, i lige år. (På valg er Solveig Kappel)

b. 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

c. 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. (På valg er Flemming Nissen, Ingeborg Hjort og Bent Juhler (modtager genvalg).

d. 1 bestyrelsessuppleant hvert år. (Pt. er denne post ubesat)

e. 2 revisorer, hvert år (På valg er Johan Schmidt og Christian Greve)

f. 1 revisorsuppleant hvert år. (På valg er Jytte Schmidt)

6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden Solveig Kappel (solveigkappel) i hænde senest d. 7. maj.

Multihuset vil være vært ved en forfriskning.

På bestyrelsens vegne

Bent Juhler

Næstformand

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email