Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde (generalforsamling) i Multihuset 11. maj 2016

2016-04-24

Den selvejende institution Multihuset for Simmersted, Maugstrup og omegn.

Til: Repræsentantskabet. (Dvs. ALLE fra lokalområdet, som har interesse for Multihuset).

Emne: Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde d. 11. maj 2016 klokken 19.30 i Multihuset

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af:

a. Formand, i lige år. (På valg er Solveig Kappel, der modtager genvalg)

b. 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

c. 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. (På valg er Jonna Boye (modtager ikke genvalg), Ingeborg Hjort og Bent Juhler, (modtager genvalg). 1 bestyrelsessuppleant hvert år. (På valg er Finn Thomasen)

d. 2 revisorer, hvert år (På valg er Johan Schmidt og Christian Greve)

e. 1 revisorsuppleant hvert år. (På valg er Jytte Schmidt)

6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden Solveig Kappel (solveigkappel) i hænde senest d. 4. maj.

Multihusets Støtteforening vil være vært ved et beskedent traktement.

På bestyrelsens vegne

Bent Juhler

Næstformand

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email