Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Tirsdagsklubben indkalder til ordinær generalforsamling

Tirsdag den 7. november 2023 kl. 14 i Simmersted Multihus

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægter.

Valg på valg er:

Hans Nielsen

Ida Krab (modtager ikke genvalg)

Marianne Michaelsen

Der skal også vælges suppleanter og revisor.

Efter generalforsamlingen afholdes hygge eftermiddag, hvor tirsdagsklubben er vært ved kaffebordet.

Bestyrelsen

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email