Indkaldelse til Idrætsforeningens generalforsamling

I henhold til vedtægterne, indkaldes hermed til

Generalforsamling

Mandag d.19. februar 2018 kl.19.30 i Multihuset

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og protokolfører

2. Formandens beretning

3. Indkomne forslag.

4. Aflæggelse af regnskab, herunder aflæggelse af regnskab for oprettede underafdelinger

5. Valg af bestyrelse jf. vedtægternes §4

På valg er: Kassereren.

2 bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af 1 repræsentant til multihusets repræsentantskab. (Vælges for 2 år).

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 12. februar.

SimFit 24-syv gennemfører deres generalforsamling samme dag klokken 19.00, også i Multihuset.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email