Indkaldelse til Landsbyforeningens generalforsamling

Mandag den 12. marts kl. 19.00 landsbyforeningens generalforsamling i Multihuset i Simmersted.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.     Valg af dirigent

2.      Valg af protokolfører

3.      Valg af stemmetæller

4.      Formandens beretning,

5.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

6.      Indkomne forslag.

Skriftlige forslag skal være formand Gitte Borst i hænde senest mandag den 5.  marts 2018

7.      Fastsættelse af kontingent for 2018.

8.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
på valg: Marianne Hansen (genopstiller ikke)

Solveig Kappel (genopstiller ikke)

Gitte Borst

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor, på valg er Louise Toft Petersen
Valg af revisorsuppleant

9.      Eventuelt, herunder orientering omkring helhedsplan for Multihuset

Med venlig hilsen
Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn
v. fmd. Gitte Borst

 

Mød kommunens nye landdistriktskoordinator og hør nærmere om kommunens nye landdistriktsudvalg, mens vi drikker kaffe med lidt hjemmebag.

 

 

 

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email