Idrætsforening indkalder til generalforsamling

I henhold til vedtægterne, indkaldes hermed til

Generalforsamling

Tirsdag d.30. januar 2024 kl. 19.30 i Multihuset

Der er følgende dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og protokolfører
  2. Formandens beretning
  3. Indkomne forslag.
  4. Aflæggelse af regnskab, herunder aflæggelse af regnskab for oprettede underafdelinger
  5. Valg af bestyrelse jf. vedtægternes §4

På valg er:

  • Kassereren.  
  • 2 bestyrelsesmedlemmer.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  

7. Valg af 2 revisorer.

8. Valg af 1 revisorsuppleant.  

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde på juhlermaugstrup@gmail.com senest d. 23. januar.

SimFit 24-syv gennemfører deres generalforsamling samme dag klokken 19.00, også i Multihuset.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email