Husk: Repræsentantskabsmøde for Multihuset og Støtteforeningens generalforsamling

22. september 2020 klokken 19.00 i Multihuset

Til: Repræsentantskabet. (Dvs. ALLE fra lokalområdet, som har interesse for Multihuset).
Den selvejende institution Multihuset for Simmersted, Maugstrup og omegn.

Der er følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg af:

  1. Formand, i lige år. (På valg er Solveig Kappel)
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
  3. 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. (På valg er Flemming Nissen, Ingeborg Hjort og Bent Juhler.
  4. 1 bestyrelsessuppleant hvert år. (Ketty Hoe er på valg)
  5. 2 revisorer, hvert år (På valg er Johan Schmidt og Christian Greve)
  6. 1 revisorsuppleant hvert år. (På valg er Jytte Schmidt)

6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet skal være formanden Solveig Kappel  (solveigkappel@bbsyd.dk)  i hænde senest d. 15. september.

Multihuset vil være vært ved en forfriskning.

Multihusets Støtteforening afholder samme dag og sted klokken 19.00 sin årlige generalforsamling.

På bestyrelsens vegne

Bent Juhler

Næstformand

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email