Gratis Pizza

Kom til gratis pizza og nabosnak kl. 18.30 og herefter Landsbyforeningens generalforsamling onsdag den 3. februar 2016 kl. 19.30 i Multihuset i Simmersted

Af hensyn til pizzaen er tilmelding til spisning nødvendig.

Tilmelding til Gitte Borst pr sms på tlf.: 23345180, eller på mail gitte@maugstrup.dk senest søndag den 31. januar. Man er selvfølgelig velkommen til generalforsamling , selvom man ikke ønsker at spise med.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af protokolfører

3.      Valg af stemmetæller

4.      Formandens beretning,

5.      Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

6.      Indkomne forslag.   Forslag skal være formand Gitte Borst i hænde senest onsdag den 27. januar 2016

7.      Fastsættelse af kontingent for 2017.

8.      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer på valg: Gitte Borst og Marianne Hansen

Alle modtager genvalg, men andre interesserede er velkomne til at stille op.

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor, på valg er Louise Toft Petersen.
Valg af revisorsuppleant

9.      Eventuelt, herunder drøftelse af fremtidige arbejdsopgaver

Med venlig hilsen
Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn
v. fmd. Gitte Borst

 

Vi begynder salget af medlemskort til foreningen i forbindelse med generalforsamlingen. Prisen er 40 kr. pr. voksen.

Man kan også indbetale på

reg.nr: 9737   kontonr.: 8845643912. Husk navn på indbetaling.

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email