Generalforsamling i Landsbyforeningen

Indkaldelse til Landsbyforeningens generalforsamling onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.00 i konfirmandstuen i Maugstrup

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører

3. Valg af stemmetæller

4. Formandens beretning,

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

6. Indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
på valg: Hanne Riedel, Katrina Woods og Ole Harbo

Alle modtager genvalg, men andre interesserede er velkomne til at stille op.

Valg af 2 suppleanter

Valg af revisor, på valg er Christian Greve
Valg af revisorsuppleant

9. Eventuelt, herunder drøftelse af fremtidige arbejdsopgaver

Der er selvfølgelig en kop kaffe og lidt kage til de fremmødte.

Efter generalforsamlingen fortæller Jonas Thygesen om sit virke som kommunal ombudsmand i Haderslev Kommune. Der vil efterfølgende være mulighed for erfaringsudveksling omkring udvikling af landsbysamfund, da Jonas Thygesen er aktiv i Øsby.

Vi begynder salget af medlemskort til foreningen i forbindelse med generalforsamlingen. Prisen er 40 kr. pr. voksen.

Man kan også indbetale på

reg.nr: 9737 kontonr.: 8845643912. Husk navn på indbetaling.

Med venlig hilsen

Landsbyforeningen for Maugstrup-Simmersted og omegn

v. fmd. Gitte Borst

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email