Generalforsamling Tirsdagsklubben

Tirsdagsklubben indkalder til ordinær generalforsamling den 2-11-2021.

Dagsorden:​1. Valg af dirigent

​2. Beretning

​3. Fremlæggelse af revideret regnskab

​4. På valg er:

   Marianne Michaelsen (er villig til genvalg)

​   Anni Kjær (modtager ikke genvalg)

​   Nis Kjær (modtager ikke genvalg)

​   Valg af 2 suppleanter

​   Valg af revisor (Finn Thomasen)

​5. Indkomne forslag

​6. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Efter generalforsamlingen vil Arne Riedel fortælle om, at rejse til de små græske øer med rygsæk.

Minus kop og brød bestyrelsen dækker op.

På vegne af Tirsdagsklubben

Marianne Michaelsen

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email