Generalforsamling tirsdag d. 6.marts Livsnyderne- dagsorden

Livsnydergruppens generalforsamling er ,som tidligere annonceret, tirsdag d.6.marts i Multihuset ,holdes efter følgende dagsorden.

1.  Valg af dirigent.

2. Valg af protokolfører.

3. Valg ad stemmetæller.

4. Formandens beretning.

5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

på valg er:

Jonna Boye (modtager genvalg)

Ingeborg Hjort(modtager genvalg)

Suppleant: Gunvor Steensbeck Hansen

8. Valg af revisorer:

Karen Marie Møller

Carsten Friis

(valg for 1 år)

Modtager begge genvalg.

9. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen er der et let traktement.

Alle er meget velkomne.

Livsnydergruppen

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email