Generalforsamling Støtteforening Simmersted Friskole og Børnehave

Støtteforeningen Simmersted Friskole og Fri Børnehave sfholder  Ordinær generalforsamling den 11.maj 2015 kl. 19.00 på Simmersted friskole

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne:

Dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Revideret regnskab forelægges til godkendelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af én revisor samt én suppleant
Indkomne forslag
Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 01. maj 2015.

Den nuværende bestyrelse er:

  • Michael Mamsen (formand)
  • Helle Fogel (Kasserer)
  • Dan Albers
  • Betina D. Madsen
  • Betina Stark

Friskolens repræsentant: Jan Barasinski

Følgende er på valg:

  • Helle Fogel (modtager ikke genvalg)
  • Betina Stark (Modtager genvalg)

Suppleant til bestyrelsen er Manuela Weide

Revisor Bent K. Jensen og revisorsuppleant Ruth Silberbauer.

Vi glæder os til at se dig til generalforsamlingen, hvor vi vil servere kage og kaffe/the.

Vi ses..

Bestyrelsen

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email