Generalforsamling Støtteforening Friskole og Fribørnehave

Støtteforeningen Simmersted Friskole og Fri Børnehave

Ordinær generalforsamling den 24. August 2021 kl.19.00

På Simmersted friskole (hovedbygningen)

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Revideret regnskab forelægges til godkendelse
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  5. Valg af én revisor samt én suppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 15. juli 2021.

Den nuværende bestyrelse er:

Michael Mamsen (formand)

Dan Albers

Betina D. Madsen

Mia L. Larsen

Gert Overgaard Madsen

Suppleant: Magnus Suni Gaard + Torben R. Sørensen

Følgende er på valg:

Mia L. Larsen (Modtager genvalg)

Gert Overgaard Madsen (modtager genvalg)

  1. Suppleant til bestyrelsen er Magnus S. Gaard
  2. Torben R. Sørensen

Revisor Bent K. Jensen og revisorsuppleant Ruth Silberbauer.

Vi glæder os til at se dig/jer til generalforsamlingen.

Vel mødt.

Bestyrelsen for Støtteforeningen

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email