Generalforsamling Støtteforening for Multihuset


Tirsdag den 9. maj 2023 klokken 18:45 i Multihuset, Simmersted
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg:
  a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Ingeborg Hjort
  b. Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er Hanne Nissen og Birgit
  Kristensen
  c. Valg af Bilagskontrollanter. På valg er Finn Thomassen og Svend Erik
  Hansen.
  d. Valg af bilagskontrollant suppleant.
 6. Eventuelt.
  Eventuelle forslag mailes til hanneriedel@privat.dk senest tirsdag d. 25. april eller afleveres
  i postkassen på Simmersted Byvej 21.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
for Støtteforeningen for Multihuset Simmersted/Maugstrup

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email