Generalforsamling Støtteforening for Multihuset

Generalforsamling Støtteforening for Multihuset
Torsdag den 2. maj 2024 klokken 19.00 i Multihuset, Simmersted
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.2023
 4. Indkomne forslag: forslag skal være formanden i hænde senest 23. april
 5. Valg:
  a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Hanne Riedel (modtager genvalg)
  b. Valg af suppleant til bestyrelsen.
  c. Valg af 2 Bilagskontrollanter. .
  d. Valg af bilagskontrollant suppleant.
 6. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
for Støtteforeningen for Multihuset i Simmersted.

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email