Generalforsamling Simmersted Idrætsforening

I henhold til vedtægterne, indkaldes hermed til Generalforsamling

Onsdag d. 16. juni 2021 kl.19.30 i Multihuset

Der er følgende dagsorden:

  1. Valg af ordstyrer og protokolfører
  2. Formandens beretning
  3. Indkomne forslag.
  4. Aflæggelse af regnskab, herunder aflæggelse af regnskab for oprettede underafdelinger
  5. Valg af bestyrelse jfr. §4

På valg er:            

Formanden
3 bestyrelsesmedlemmer

  • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af 2 revisorer
  • Valg af 1 revisorsuppleant
  • Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 12. juni.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email