Generalforsamling Simfit

Simfit 24/7 indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 16.6.21  kl 19. i Multihuset, Harken 1. 6500 Vojens

Dagorden i følge vedtægter:

1:Valg af dirigent

2:Valg af referent

3: Valg af stemmetællere

4:Beretning ved formanden

5:Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren

6:Fremlæggelse af budget

7:Fastlæggelse af kontingent

8:Valg af bestyrelse

På valg er: Formand Dorthe Skjærris – modtager genvalg

                   Tine Boulund Christensen ønsker at udtræde af bestyrelsen før tid.                

 Nyt medlem skal vælges

9: Evt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 12.  dage inden.

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email