Generalforsamling SimFit 24-syv den 29.1.2019

Simfit 24/7 indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 29. 1.2019 kl 19. i Multihuset, Harken 1. 6500 Vojens

Dagsorden i følge vedtægter:

1:Valg af dirigent

2:Valg af referent

3: Valg af stemmetællere

4:Beretning ved formanden

5:Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren

6:Fremlæggelse af budget

7:Fastlæggelse af kontingent

8:Valg af bestyrelse

På valg er: Kassér :Bent Kok Jensen – modtager genvalg

                   Pia Grau ønsker at udtræde af bestyrelsen før tid.

                  Nyt medlem skal vælges

9: Evt. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14. dage inden

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email