Generalforsamling i SimFit 24/7

Simfit 24/7 indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 19-2-2018 kl 19. i Multihuset, Harken 1. 6500 Vojens

Dagorden i følge vedtægter:
1:Valg af dirigent
2:Valg af referent
3: Valg af stemmetællere
4:Beretning ved formanden
5:Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren 6:Fremlæggelse af budget
7:Fastlæggelse af kontingent
8:Valg af bestyrelse
På valg er: Formand Dorthe Skjærris – modtager genvalg
Næstformand Tine Boulund Christensen – modtager genvalg
Medlem: Jørgen Grau- modtager genvalg
Medlem: Pia Grau – modtager genvalg
Medlem: Marianne Amtoft – modtager genvalg
Medlem: Karsten Lemming – modtager genvalg
9: Evt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14. dage inden.

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email