Generalforsamling Simfit 24/7

Simfit 24/7 indkalder til ordinær generalforsamling torsdag den 27.1.2022 kl 18.30. i Multihuset, Harken 1. 6500 Vojens

Dagorden i følge vedtægter:

1:Valg af dirigent 

2:Valg af referent

3: Valg af stemmetællere 

4:Beretning ved formanden 

5:Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kassereren 

6:Fremlæggelse af budget 

7:Fastlæggelse af kontingent 

8:Valg af bestyrelse 

9: Evt.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage inden.

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email