Generalforsamling og forårsprogram Kreative forening

Hermed  indkaldelsen til generalforsamling i værkstedet og kalenderen for foråret 2020.Vi håber at du stadigvæk har lyst til at være medlem af Simmersted kreative forening og vil deltage i nogle af de ting vi laver. Det er nemlig nu tid til at forny dit medlemskab af foreningen.
Medlemskab: Kr. 150,- pr/år.  Konto nr. 2453 0457102666   eller Mobil pay 22905236
På foreningens vegne Lis

Generalforsamling Simmersted Kreative forening

Onsdag d. 22. januar 2020 kl. 19.00

Inden generalforsamlingen vil vi synge fællessange under ledelse af Betina Thorsøe som også vil fortælle lidt undervejs.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde 8 dage før.
  5. Valg til bestyrelsen for 2 år, Jytte Pedersen og Lis V. Duus.
  6. Valg af suppleanter, for 1 år, Alexandra Kiselova.
  7. Revisor, Rita Juhl, valg for 1 år
  8. Evt.

Efter generalforsamlingen er der lidt godt til ganen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email