Generalforsamling Multihusets Støtteforening

Indkaldelse til generalforsamling i Støtteforeningen for Multihuset i Simmersted/Maugstrup

Støtteforeningens bestyrelse indkalder hermed til den årlige generalforsamling, som finder sted i Multihuset

Tirsdag d. 7. september 2021 klokken 19.00 i Multihuset.

Jævnfør vedtægterne er der følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg:         a.  Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Christian Clausen.

                      b. Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er Ingeborg Hjort og Hanne Riedel

                      c. Valg af Bilagskontrollanter. På valg er Finn Thomassen og Svend Erik Hansen.

                      d. Valg af bilagskontrollantsuppleant. På valg er Hanne Nissen.

6. Eventuelt.

Eventuelle forslag mailes til ruersilberbauer@bbsyd.dk senest d. 1. september eller afleveres i postkassen på Simmersted Byvej 1.

Der vil blive serveret en forfriskning og lidt til ganen undervejs.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Støtteforeningen for Multihuset Simmersted/Maugstrup

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email