Generalforsamling Livsnydergruppen Torsdag d. 5.marts kl.19.30 Multihuset Simmersted

Livsnyder gruppen inviterer alle til generalforsamling torsdag d. 5.marts kl.19.30.

Efter generalforsamlingen er der et let traktement. Alle er velkomne.

Dagsorden:

Valg af dirigent.

Valg af referent.

Valg af stemme tæller.

Formandens beretning.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

Indkomne forslag.

Valg.

På valg er Ulla Toft og Hanne J. Nissen. Modtager begge genvalg.

Valg af revisorer. 2stk.

Eventuelt.

Foreningens vedtægter kan ses på hjemmesiden- www.simmersted.dk –    Livsnydergruppen.

Med venlig hilsen Jonna, Ingeborg, Hanne og Ulla

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email