Generalforsamling i Støtteforeningen for Multihuset

Indkaldelse til generalforsamling i Støtteforeningen for Multihuset i Simmersted/Maugstrup Støtteforeningens bestyrelse indkalder hermed til den årlige generalforsamling, som finder sted i Multihuset
Tirsdag d. 3. maj 2022 klokken 19.00 i Multihuset. Jævnfør vedtægterne er der følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg:
  a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Erik Silberbauer og Jonna Boye.
  b. Valg af suppleant til bestyrelsen. På valg er Hanne Riedel og Birgit Kristensen
  c. Valg af Bilagskontrollanter. På valg er Finn Thomassen og Svend Erik Hansen.
  d. Valg af bilagskontrollantsuppleant. På valg er Hanne Nissen.
 6. Eventuelt.
  Eventuelle forslag mailes til ruersilberbauer@bbsyd.dk senest d. 26. april eller afleveres i
  postkassen på Simmersted Byvej 1.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
for Støtteforeningen for Multihuset Simmersted/Maugstrup

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email