Generalforsamling i Støtteforeningen for Multihuset i Simmersted/Maugstrup

Indkaldelse til generalforsamling i Støtteforeningen for Multihuset i Simmersted/Maugstrup.

Støtteforeningens bestyrelse indkalder hermed til den årlige generalforsamling, som finder sted i Multihuset

Onsdag, den 11. maj 2016 kl. 19.00.

Jævnfør vedtægterne er der følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent.

2.        Bestyrelsens beretning.

3.       Aflæggelse af regnskab.

4.       Indkomne forslag.

5.       a. Valg af medlem(mer) til bestyrelsen, (Jonna og Erik er på valg og begge modtager genvalg).

b. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Ingeborg Hjort og Svend Aage Johanning er på valg).

c. Valg af bilagskontrollanter samt bilagskontrollantsuppleant. Finn Thomasen og Svend Erik Hansen er på valg som bilagskontrollanter og Hanne Nissen er på valg som bilagskontrollantsuppleant.

6.       Eventuelt.

Eventuelle forslag mailes til ruersilberbauer@bbsyd.dk senest 8. maj 2016 eller afleveres i postkassen på Simmersted Byvej 1.

Der vil blive serveret en forfriskning og lidt til ganen undervejs.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

for Støtteforeningen for Multihuset Simmersted/Maugstrup.

 

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori ,

Aktivitetskalender

Få nyheder som email