Generalforsamling i Støtteforeningen for Multihuset

Indkaldelse til generalforsamling i Støtteforeningen for Multihuset i Simmersted/Maugstrup

Støtteforeningens bestyrelse indkalder hermed til den årlige generalforsamling, som finder sted i Multihuset Tirsdag, den 07. maj 2019 kl. 19.00.

Jævnfør vedtægterne er der følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2.  Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. a. Valg af medlem til bestyrelsen, Christian Clausen er på valg og modtager genvalg).

b. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Ingeborg Hjort og Svend Aage Johanning er på valg).

c. Valg af bilagskontrollanter samt bilagskontrollantsuppleant. Finn Thomasen og Svend Erik Hansen         er på valg som bilagskontrollanter og Hanne Nissen er på valg som bilagskontrollantsuppleant.

  • Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

for Støtteforeningen for Multihuset Simmersted/Maugstrup.

Klik for at læse flere indlæg i samme kategori

Aktivitetskalender

Få nyheder som email